loading

Klinika Historii i Filozofii Medycyny

Kiedy zgłębiamy tajniki sztuki medycznej już na pierwszy rzut oka zdajemy sobie sprawę z jak niezwykłym rozwojem nauki – zarówno w zakresie dyscyplin klinicznych, jak i przedklinicznych – mamy do czynienia w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Jednocześnie uważny obserwator bez trudu dostrzeże, że już starożytni lekarze posiadali – oczywiście stosownie do swoich czasów – zaawansowane metody diagnostyczne. Zdaje się także, że wyprzedzali nas w refleksji nad istotą samej medycyny. Dlatego w Klinie Historii i Filozofii Medycyny podejmujemy badania nad rozwojem nauk medycznych oraz poszukujemy odpowiedzi na pytanie dotyczące istoty sztuki leczenia – nie pomijając współczesnych problemów i kontrowersji bioetycznych i deontologicznych. Wynikami naszych badań dzielimy się w ramach publikacji – naukowych i popularnonaukowych – szkoleń oraz udziału w konferencjach.