loading

Klinika Medycyny Weterynaryjnej

Dobrostan zwierząt służy dobru ludzi, a prawidłowy stan zdrowia człowieka korzystnie wpływa na kondycję zwierząt. W jednym ekosystemie żyją ze sobą rożne organizmy, które wzajemnie na siebie oddziałują. Tak, zdrowie jest jedno (One Health). Stąd tak istotna rola medycyny weterynaryjnej. W związku z tym postanowiliśmy utworzyć Klinikę Medycyny Weterynaryjnej, w ramach której zajmujemy się dostosowaniem wszystkich usług świadczonych przez Med&Lex oraz Fundację Praw Medyka do realiów pracy personelu zajmującego się leczeniem i opieką nad chorymi zwierzętami.