loading

Klinika Praw Medyka

Prawa pacjenta odmienia się przez wszystkie przypadki. Ich ochroną zajmuje się szereg prywatnych i publicznych instytucji, w tym chociażby Rzecznik Praw Pacjenta. Niestety, na taką ochronę nie mogą liczyć medycy, którzy w sytuacjach godzących w ich prawa i dobre imię często pozostawieni są samym sobie. Nie inaczej jest w przypadku sporów medyków z ich pracodawcą. Odpowiadając na te potrzeby prawnicy zatrudnieni w Klinice Praw Medyka wdrażają nowatorskie metody ochrony personelu medycznego, specjalizując się w takich zagadnieniach jak: ochrona dóbr osobistych pracowników ochrony zdrowia; prawnokarna ochrona wykonujących świadczenia medyczne, czy realizacja prawa do strajku i zasady prowadzenia negocjacji w sprawach pracowniczych z podmiotami zatrudniającymi. Wyniki badań naukowych prowadzonych w Klinice Praw Medyka  przekazujemy w ramach konferencji i szkoleń – także prowadzonych online.