loading

Klinika Rozwiązywania Problemów Życia Osobistego

Pomiędzy życiem zawodowym a osobistym zachodzi ścisła korelacja. W rzeczywiście nie sposób zupełnie rozdzielić między sobą sfer, dla których granicę stanowią drzwi gabinetu. Zdając sobie z tego sprawę powołaliśmy Klinikę Rozwiązywania Problemów Życia Osobistego. W jej ramach oferujemy wsparcia psychologiczne i prawne dotyczące przede wszystkim kwestii rodzinnych – w tym związanych z rozwodami, opieką nad dziećmi czy świadczeniami alimentacyjnymi. Nasi specjaliści – zdobywający wiedzę i doświadczenie w renomowanych ośrodkach zagranicznych i polskich – udzielają także pomocy w zakresie nieważności małżeństw wyznaniowych, zawieranych przed właściwymi instancjami religijnymi. Osoba, która zdecyduje się na skorzystanie z pomocy Kliniki może liczyć na wszechstronną pomoc w poszukiwaniu rozwiązania swoich osobistych problemów, z poszanowaniem jej światopoglądu.