loading

Pracownia Menadżera Ochrony Zdrowia

Skala trudności, z jaką spotyka się każdy menadżer jednostek ochrony zdrowia – podejmując pracę o kluczowym znaczeniu dla ich prawidłowego i efektywnego funkcjonowania – jest wręcz ogromna. Dlatego naszym celem jest pomoc we wszelkich aspektach działalności menadżerów podmiotów leczniczych. Specjaliści pracujący w Pracowni Menadżera Ochrony Zdrowia zajmują się badaniami nad teorią i praktyką funkcjonowania podmiotów systemu ochrony zdrowia – biorąc pod uwagę m.in. aspekty prawne, psychologiczne, organizacyjne ich działalności. Wiedzę tę chcemy przekazywać menadżerom ochrony zdrowia, odpowiadając na ich konkretne pytania i wątpliwości. Z tego względu Pracownia oferuje wsparcie i konsultacje każdemu zainteresowanemu przedmiotem jej działalności.