loading

Pracownia Prawa i Medycyny

Bez dobrego systemu prawa nie ma dobrego systemu ochrony zdrowia – myśl ta przyświeca codziennej pracy pracowników Pracowni Prawa i Medycyny. Z drugiej strony medycyna jest niezbędna prawnikom – nie tylko w celu rekonstrukcji faktów mających kluczowe znaczenie dla poniesienia różnego rodzaju odpowiedzialności prawnej, ale również dla opracowywania właściwych przepisów. Świadomi bliskich związków, jakie zachodzą pomiędzy prawem i medycyną powołaliśmy Pracownię, w ramach której podejmujemy kompleksową refleksję naukową nad tymi relacjami. Udział w konferencjach, działalność wydawnicza i popularyzatorska, a także organizacja szkoleń z zakresu działalności Pracowni Prawa i Medycyny to główne obszary aktywności jej pracowników.