loading

Zakład Badań Długofalowych Skutków COVID-19

Pandemia COVID-19 – w skali świata – stanowi bezprecedensowe wydarzenie, bezpośrednio wpływające na nie tylko na zdrowie publiczne oraz poszczególnych osób. Pandemia wyzwoliła szereg zmian społecznych, odnoszących się właściwie do wszystkich dziedzin życia. W ramach Zakładu Badań Długofalowych Skutków COVID-19 podejmujemy kompleksową refleksję nad wpływem pandemii na życie jednostek i społeczeństw – zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.