loading

Klinika Przeciwdziałania Błędom w Sztuce Medycznej

Błąd w sztuce jest nieodłącznie związany z wykonywaniem każdego zawodu medycznego. Jednak można mu przeciwdziałać, zmniejszając prawdopodobieństwo jego wystąpienia do minimum. W przypadku, gdy dojdzie do popełnienia błędu w sztuce medycznej należy uczciwie zbadać wszystkie okoliczności, które do niego doprowadziły i wyeliminować je. Natomiast medyk, który znalazł się w takiej sytuacji ma przede wszystkim prawo do rzetelnej i sprawiedliwej oceny, uwzględniającej całokształt okoliczności. Ma on także prawo do obrony i przytaczania wszelkich argumentów na swoją rzecz – także w ewentualnych postępowaniach. Aby urzeczywistnić te cele, zespół prawników i medyków pracujących w Klinice Przeciwdziałania Błędom w Sztuce Medycznej prowadzi stałe badania nad wskazaną problematyką, oferując kompleksowe wsparcie przedstawicielom zawodów medycznych, którym zarzuca się popełnienie błędu.