loading

Program Rozwoju Prawa Medycznego

Stanowienie przepisów prawa i jego stosowanie – zwłaszcza przez sądy – to najważniejsze obszary, w których kształtuje się położenie medyków. Dlatego chcemy mieć na nie wpływ. Program Rozwoju Prawa Medycznego został powołany po to, aby brać udział w procesie stanowienia prawa w jakikolwiek sposób odnoszącego się do kwestii ochrony zdrowia, a także w celu monitorowania i komentowania orzecznictwa sądowego. W ramach Programu chcemy zaoferować przystępne omawianie zagadnień prawnych, z którymi każdy medyk po prostu powinien się zapoznać.